Testy przesiewowe do samodzielnego wykonania przez pacjenta:


TEST MAST Michigan Alcoholism Screening Test to łatwy do wykonania test przesiewowy służący do identyfikacji uzależnienia od alkoholu.


Edynburska Skala Depresji Poporodowej (Edinburgh Postnatal Depression Scale) to badanie przesiewowe służące wstępnemu wykrywaniu ryzyka obecności depresji poporodowej.


Ocena funkcjonowania seksualnego kobietFemale Sexual Function Index – skala FSFIocenia wszystkie aspekty funkcjonowania seksualnego kobiety.


Test uzależnienia od Internetu autorstwa Kimberly Young (wersja skrócona), Pozytywny wynik testu z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na zespół uzależnienia od Internetu.


Skala Lęku Społecznego Liebowitza (ang. Liebowitz Social Anxiety ScaleLSAS) – skala stosowana do pomiaru natężenia lęku społecznego, autorstwa Michaela Liebowitza, amerykańskiego psychiatry. Oryginalna wersja kwestionariusza została stworzona jako narzędzie do administracji przez klinicystę. Uważana jest za tzw. „złoty standard” (ang. gold standard) w diagnostyce fobii społecznej. Nie została oficjalnie zaadoptowana do polskiej wersji. Dlatego, uzyskany wynik należy traktować jako orientacyjny.


Ateńska skala bezsenności (Athens Insomnia Scale, AIS) to skala składająca się z 8 pozycji testowych oceniających: zasypianie, budzenie się w nocy, budzenie się rano, całkowity czas snu, jakość snu, samopoczucie następnego dnia, sprawność psychiczną i fizyczną następnego dnia oraz senność w ciągu dnia. Uzyskanie wyniku pozytywnego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na występowanie bezsenności. Wówczas wskazana jest wizyta u psychiatry w celu dalszej diagnostyki.


Kwestionariusz lęku uogólnionego GAD-7 -jest narzędziem przesiewowym stosowanym do określenia odczuć związanych z zespołem lęku uogólnionego (generalized anxiety disorder, GAD). Oznacza to, że  na podstawie wyniku nie można postawić rozpoznania. Jest on jedynie wskazówką w podjęciu decyzji, czy wskazana jest wizyta u psychiatry.


Skala depresji Becka (Beck Depression Inventory,BDI).-służy do samodzielnej oceny samopoczucia. Jej wynik stanowi wskazówkę, jeszcze nie diagnozę. Jeśli wynik sugeruje występowanie objawów depresyjnych, KONIECZNIE UDAJ SIĘ DO PSYCHIATRY. Depresja to poważna choroba, która wymaga terapii. Nieleczona może się pogłębiać i stanowić zagrożenie nawet dla Twojego życia!


Wkrótce kolejne! Odwiedź stronę ponownie za kilka dni!

Podziel się z innymi!

Leave a Reply

5 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.